Medische Verklaring

Medische Verklaring

Bent u geintresseerd in het maken van een duik?
Lees de medische verklaring even door.
Deze wordt op de duikschool ondertekend.
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.